#

فیلتر هوای PK انژكتوري

GL1365
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای PK انژكتوري
  • کد بهران فیلتر : GL1365
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 38
  • A 187
  • B 150
فیلتر هوای PK انژكتوري
فیلتر هوای PK انژكتوري