#

سوالات متداول

  • طول عمر هر فیلتر هوا چقدر است؟
    • طول عمر یک فیلتر به شدت و شرایط استفاده بستگی دارد,
      اگر خودرو زیاد داخل شهر تردد می‌کند که هوا آلوده است و توقف و حرکت‌های زیادی دارد، فیلتر باید در فواصل زمانی کمتری تعویض شود.
  • تست؟
    • پاسخ

فرم ارسال سوال جديد