#

فیلتر هوای ون دلیکا

GL2327
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای ون دلیکا
  • کد بهران فیلتر : GL2327
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 169
  • OD1 217
  • ID2 0
فیلتر هوای ون دلیکا
فیلتر هوای ون دلیکا