#

فیلتر روغن پژو 206 (بلند)

GE3102
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر روغن پژو 206 (بلند)
 • کد بهران فیلتر : GE3102
 • نوع محصول : فیلتر روغن
 • شکل محصول : FilterElement
 • ابعاد
 • H 141
 • OD1 59
 • OD2 59
 • ID1 13/5
 • ID2 22
فیلتر روغن پژو 206 (بلند)
فیلتر روغن پژو 206 (بلند)