#

فیلتر روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین زیگـزاگ)

GE3101/2
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین زیگـزاگ)
 • کد بهران فیلتر : GE3101/2
 • نوع محصول : فیلتر روغن
 • شکل محصول : FilterElement
 • ابعاد
 • H 69
 • ID1 24/5
 • ID2 24.5
فیلتر روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین زیگـزاگ)
فیلتر روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین زیگـزاگ)
فیلتر روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین زیگـزاگ)
فیلتر روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین زیگـزاگ)
فیلتر روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین زیگـزاگ)
فیلتر روغن پژو 206 (کوتاه) (با چین زیگـزاگ)

 • CITROEN
  • Berlingo I (M49, M59) | 96-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.1i (M49, M59) HDZ/HFX (TU1M/TU1JP)446010/96 → 03/10
    1.4i (M49, M59) KFX (TU3JP)557510/96 → 03/10
    1.4i BiValent (M59) TU3JP557504/03 → 03/10
    1.4i BiValent (M59) TU3JP486511/02 → 03/10
    1.6i 16V (M49, M59) NFU (TU5JP4)8010910/00 → 03/10
  • Berlingo II (B9) | 08-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 (B9) TU5JP4B669004/08 →
    1.6 (B9) TU5JP48010904/08 →
    1.6 VTi 120 (B9) EP68812011/09 →
    1.6 VTi 95 (B9) EP6CDTR729808/10 →
  • C-Crosser | 07-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    2.2 HDi 155 DW12BTED4, DW12ME511515609/07 →
  • C-Elysée | 13-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 VTi 115 EC58611501/13 →
  • C2 | 03-10
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.1HFZ (TU1JP/TU1A)446009/03 → 05/10
    1.4KFX (TU3JP/TU3A)547509/03 → 05/10
    1.4 16V ET3J4669006/06 → 05/10
    1.6 16V (VTR) NFU (TU5JP4)8010909/03 → 05/10
    1.6 16V (VTS) NFU (TU5JP4S)9012210/04 → 05/10
  • C3 / C3 X-TR (FC) | 01-09
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.1HFZ (TU1JP)446009/01 → 12/09
    1.4KFV/KFX (TU3JP)547309/01 → 12/09
    1.4 16V KFU/KFX (ET3J4)658811/03 → 12/09
    1.6 16V NFU (TU5JP4)8010909/01 → 12/09
  • C3 II (A51) | 09-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.1 (A51) TU1AE5446011/09 →
    1.4 (A51) TU3A/TU3AE5547311/09 →
    1.4 LPG 709507/10 →
    1.4 VTi 95 (A51) EP3C709511/09 →
    1.6 VTi 120 (A51) EP6C8812011/09 →
  • C3 III (B618) | 16-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 VTi (B618) EC5F8511601/17 →
  • C3 Picasso | 09-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.4EP3709502/09 →
    1.6 16V, VTi 120 EP68812002/09 →
  • C4 | 04-10
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.4 16V ET3J4 (TU3JP4)658810/04 → 12/10
    1.6 16V TU5JP48010910/04 → 09/08
    1.6 16V THP 140 Automatic EP6DT10314009/08 → 12/10
    1.6 16V THP 150 EP6DT11015009/08 → 12/10
    1.6 16V VTi 120 EP68812009/08 → 12/10
    2.0 16V Automatic EW10A10314010/04 → 12/10
    2.0 HDi 135 DW10BTED410013610/04 → 12/10
    2.0 HDi 140 DW10BTED410314008/08 → 12/10
  • C4 II (B7) | 10-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.4 VTi 95 (B7) EP3C709510/10 →
    1.6 (B7) TU5JP48111001/10 →
    1.6 THP 155 (B7) EP6CDT11515610/10 →
    1.6 THP 160 (B7) EP6CDTMD12016302/12 →
    1.6 VTi 120 (B7) EP6C, EP6CG (Gas)8812010/10 →
    2.0 HDi (B7) DW10CTED411015010/10 →
    2.0 HDi (B7) DW10CTED412016310/10 →
  • C4 Sedan | 13-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 Turbo EP6DT11015004/13 →
    1.6 VTi 115 EC58511504/13 →
    1.6 VTi 120 EP68812004/13 →
  • C4 Picasso / Grand C4 Picasso | 06-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 16V THP 140 Automatic EP6DT10314010/08 →
    1.6 16V THP 150 EP6DT11015010/08 →
    1.6 16V VTi 120 EP68812010/08 →
    1.8 16V EW7A9212510/06 →
    2.0 16V EW10A10314010/06 →
    2.0 HDi 135 DW10BTED410013610/06 →
    2.0 HDi 150 DW10CTED411015007/09 →
    2.0 HDi 165 DW10CTED412016310/10 →
  • C4 Picasso II (B78) / Grand C4 Picasso II (B78) | 13-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 THP 155 EP6CDT11515606/13 →
    1.6 THP 165 EP6FDT12116507/14 →
    1.6 VTi 120 EP6C8812006/13 →
  • C4 SpaceTourer / Grand SpaceTourer | 18-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 THP 165 EP6FDT12116504/18 →
  • C5 | 00-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.8 16V EW7A / EW7J49212511/05 → 05/08
    2.0 16V EW10A10314011/04 → 05/08
    2.0 HDi 135 DW10BTED410013611/04 → 05/08
    2.2 HDi 4HP (DW12BTED4)12016305/06 →
    2.2 HDi Biturbo FAP DW12BTED4 PF12517002/06 → 05/08
  • C5 II | 08-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 THP 155 EP6DT, EP6CDT11515604/09 →
    1.6 VTi 120 EP6C8812010/10 →
    1.8 16V EW7A9212504/08 →
    2.0 16V EW10A10314004/08 →
    2.0 HDi 140 FAP DW10BTED410314004/09 →
    2.0 HDi 165 FAP DW10CTED412016304/09 →
    2.0 HDi FAP DW10BTED410013604/08 → 03/09
    2.2 HDi 200 FAP DW12C15020410/10 →
    2.2 HDi FAP DW12BTED412517004/08 →
  • C6 | 05-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    2.2 HDi Biturbo FAP DW12BTED4 PF12517007/06 →
  • C8 | 02-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    2EW10A10314010/05 →
    2.0 HDi DW10UTED48812007/06 →
    2.0 HDi 135 FAP DW10BTED4, DW10CBDTR10013607/06 →
    2.0 HDi 165 FAP DW10CTED412016305/10 →
    2.2 HDi FAP DW12BTED412517010/07 →
  • Dispatch II | 07-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    2EW10A10314001/07 →
    2.0 HDi 120 DW10UTED48812001/07 →
    2.0 HDi 140 DW10BTED410013601/07 →
    2.0 HDi FAP 125 DW10CE E59412807/11 →
    2.0 HDi FAP 165 DW10CTED412016307/10 →
    2.0 HDi FAP 95 DW10CD E5729807/11 →
  • DS3 | 10-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.4 VTi 95 EP3C709503/10 →
    1.6 16V Racing EP6DTS15220711/10 →
    1.6 16V Turbo EP6DT11515603/10 →
    1.6 16V VTi 120 EP6C8812003/10 →
    1.6 THP 165 EP6FDT/FDTM12116510/14 →
    1.6 THP 208 5GM (EP6FDTX)15320809/15 →
  • DS4 / DS4 CROSSBACK | 11-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 THP 155 EP6CDT11515605/11 →
    1.6 THP 165 EP6FDT/FDTM12116501/15 →
    1.6 THP 200 EP6CDTX14720005/11 →
    1.6 THP 210 EP6FDTX15521101/15 →
    1.6 VTi120 EP6C, EP6CG (Gas)8812005/11 →
    2.0 HDi 135 DW10BTED410013609/11 →
    2.0 HDi 160 DW10CTED412016305/11 →
  • DS5 | 11-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 THP 155 EP6CDT11515610/11 →
    1.6 THP 165 EP6CDT12116506/12 →
    1.6 THP 200 EP6CDTX14720010/11 →
    1.6 THP 210 5GM (EP6FDTX)15521111/15 →
    2.0 HDi 135 DW10CB10013611/11 →
    2.0 HDi 135 Hybrid4 DW10CB10013601/12 →
    2.0 HDi 165 DW10CTED412016310/11 →
  • DS7 CROSSBACK | 18-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 PureTech 180 (X74) EP6FADTXD13318004/18 →
    1.6 PureTech 225 (X74) EP6FADTX16522501/18 →
    1.6 THP 165 (X74) EP6FDT12116503/18 →
  • Jumper III (Relay III) | 06-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    2.2 HDi 100 22 DT PUMA7410007/06 →
    2.2 HDi 120 22 DT PUMA8812007/06 →
    2.2 HDi FAP 110 22 DT PUMA Euro 58111007/11 →
    2.2 HDi FAP 130 22 DT PUMA Euro 59613107/11 →
    2.2 HDi FAP 150 22 DT PUMA Euro 511015007/11 →
  • Jumpy II (Dispatch II) | 07-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    2EW10A10314001/07 →
    2.0 HDi FAP 165 DW10CTED412016307/10 →
    2.0 HDi 120 DW10UTED48812001/07 →
    2.0 HDi 140 DW10BTED410013601/07 →
    2.0 HDi FAP 125 DW10CE E5, DW10CD9412807/11 →
    2.0 HDi FAP 95 DW10CD E5729807/11 →
  • Nemo | 08-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.4TU3A547302/08 →
  • Relay III | 06-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    2.2 HDi 100 22 DT PUMA7410007/06 →
    2.2 HDi 120 22 DT PUMA8812007/06 →
    2.2 HDi FAP 110 22 DT PUMA Euro 58111007/11 →
    2.2 HDi FAP 130 22 DT PUMA Euro 59613107/11 →
    2.2 HDi FAP 150 22 DT PUMA Euro 511015007/11 →
  • Xsara | 97-05
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.4i KFX (TU3JP)557510/97 → 08/05
    1.6i 16V NFU8010910/00 → 08/05
  • Xsara Picasso | 99-10
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 16V TU5JP48010909/05 → 04/10
    1.6i TU5JP709509/00 → 04/10
    1.6i NFZ (TU5JP)658812/99 → 04/10
    1.6i TU5JP669001/00 → 04/10
 • DS AUTOMOBILES
  • DS3 | 10-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.4 VTi 95 EP3C709503/10 →
    1.6 16V Racing EP6DTS15220711/10 →
    1.6 16V Turbo EP6DT11515603/10 →
    1.6 16V VTi 120 EP6C8812003/10 →
    1.6 THP 165 EP6FDT/FDTM12116510/14 →
    1.6 THP 208 5GM (EP6FDTX)15320809/15 →
  • DS4 / DS4 CROSSBACK | 11-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 THP 160 EP6CDTMD12016302/12 →
    1.6 THP 165 EP6FDT/FDTM12116501/15 →
    1.6 THP 200 EP6CDTX14720005/11 →
    1.6 THP 210 EP6FDTX15521101/15 →
    1.6 VTi120 EP6C, EP6CG (Gas)8812005/11 →
    2.0 HDi 135 DW10BTED410013609/11 →
    2.0 HDi 160 DW10CTED412016305/11 →
  • DS5 | 11-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 THP 155 EP6CDT11515610/11 →
    1.6 THP 165 EP6CDT12116506/12 →
    1.6 THP 200 EP6CDTX14720010/11 →
    1.6 THP 210 5GM (EP6FDTX)15521111/15 →
    2.0 HDi 135 DW10CB10013611/11 →
    2.0 HDi 135 Hybrid4 DW10CB10013601/12 →
    2.0 HDi 165 DW10CTED412016310/11 →
  • DS7 CROSSBACK | 18-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.6 PureTech 180 (X74) EP6FADTXD13318004/18 →
    1.6 PureTech 225 (X74) EP6FADTX16522501/18 →
    1.6 THP 165 (X74) EP6FDT12116503/18 →
 • FIAT
  • Ducato 2007 (250/251/252/254/290) | 06-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    2.2 JTD 4HV7410007/06 → 05/11
  • Fiorino (225) | 08-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.4547302/08 →
  • Qubo (300) | 08-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    1.4547311/08 →
  • Scudo II (272) | 07-
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    2.0 D DW10BTED410314001/07 →
    2.0 JTD 120 DW10UTED48812001/07 →
    2.0 JTD 140 DW10BTED410013601/07 →
    2.0 JTD 165, Multijet 165 DW10CTED412016307/10 →
    2.0 Multijet 130 DW10CE E59412808/11 →
  • Ulysse II (179) | 02-11
   • نوع مدلکد موتورKWHPسال ساخت
    2.0 JTD DW10BTED410013607/06 → 06/11
    2.2 JTD Multijet DW12BTED412517010/07 → 06/11