#

فیلتر هوای کیا سراتو - هیوندای آوانته

GL1395
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای کیا سراتو - هیوندای آوانته
  • کد بهران فیلتر : GL1395
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 38
  • A 255
  • B 174
فیلتر هوای کیا سراتو - هیوندای آوانته
فیلتر هوای کیا سراتو - هیوندای آوانته