#

فیلتر هوای مزدا B2000

GL1364
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای مزدا B2000
  • کد بهران فیلتر : GL1364
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 41
  • A 248
  • B 170
فیلتر هوای مزدا B2000
فیلتر هوای مزدا B2000