#

فیلتر هوای مزدا 323 (F-FL-GLX)

GL1330
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای مزدا 323 (F-FL-GLX)
  • کد بهران فیلتر : GL1330
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 38
  • A 248
  • B 159
فیلتر هوای مزدا 323 (F-FL-GLX)
فیلتر هوای مزدا 323 (F-FL-GLX)