#

فیلتر هواي وانت مزدا1600- ايسوزو

GL2303
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هواي وانت مزدا1600- ايسوزو
  • کد بهران فیلتر : GL2303
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 55
  • OD1 280
  • OD2 280
  • ID2 214
فیلتر هواي وانت مزدا1600- ايسوزو
فیلتر هواي وانت مزدا1600- ايسوزو