#

فیلتر هواي وانت مـزدا 1000

GL2304
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هواي وانت مـزدا 1000
  • کد بهران فیلتر : GL2304
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 50
  • OD1 230
  • OD2 230
  • ID2 173
فیلتر هواي وانت مـزدا 1000
فیلتر هواي وانت مـزدا 1000