#

فیلتر هواي کابین JAC J5

GL1433
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هواي کابین JAC J5
  • کد بهران فیلتر : GL1433
  • نوع محصول : فیلتر کابین
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 20
  • A 242
  • B 273
فیلتر هواي کابین JAC J5
فیلتر هواي کابین JAC J5