#

فیلتر هوای پیکان 1600

GL1301
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای پیکان 1600
  • کد بهران فیلتر : GL1301
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • OD1 146
  • OD2 146
  • ID2 90
فیلتر هوای پیکان 1600
فیلتر هوای پیکان 1600