#

فیلتر هواي کابین بنز Axor و Atego

GL1432
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هواي کابین بنز Axor و Atego
  • کد بهران فیلتر : GL1432
  • نوع محصول : فیلتر کابین
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 55
  • A 454
  • B 191
فیلتر هواي کابین بنز Axor و Atego
فیلتر هواي کابین بنز Axor و Atego