#

فیلتر هواي نيسان پاترول6 سيلندر

GL2305
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر هواي نيسان پاترول6 سيلندر
 • کد بهران فیلتر : GL2305
 • نوع محصول : فیلتر هوا
 • شکل محصول : Round
 • ابعاد
 • H 60
 • OD1 229
 • OD2 229
 • ID1 229/5
 • ID2 229.5
فیلتر هواي نيسان پاترول6 سيلندر
فیلتر هواي نيسان پاترول6 سيلندر