#

فیلتر هواي تويوتا GLX 2400

GL2310
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر هواي تويوتا GLX 2400
 • کد بهران فیلتر : GL2310
 • نوع محصول : فیلتر هوا
 • شکل محصول : Round
 • ابعاد
 • H 143
 • OD1 156
 • OD2 156
 • ID1 90/5
 • ID2 90.5
فیلتر هواي تويوتا  GLX 2400
فیلتر هواي تويوتا  GLX 2400