#

فیلتر هوای تويوتا باري(كوتاه)

GL2321
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر هوای تويوتا باري(كوتاه)
 • کد بهران فیلتر : GL2321
 • نوع محصول : فیلتر هوا
 • شکل محصول : Round
 • ابعاد
 • H 198
 • OD1 156
 • OD2 156
 • ID1 90/5
 • ID2 13
فیلتر هوای تويوتا باري(كوتاه)
فیلتر هوای تويوتا باري(كوتاه)