#

فیلتر هواي استيشن تويوتا لند كروزر

GL2323
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر هواي استيشن تويوتا لند كروزر
 • کد بهران فیلتر : GL2323
 • نوع محصول : فیلتر هوا
 • شکل محصول : Round
 • ابعاد
 • H 143
 • OD1 220
 • OD2 220
 • ID1 109/5
 • ID2 0
فیلتر هواي استيشن تويوتا لند كروزر
فیلتر هواي استيشن تويوتا لند كروزر