#

فیلتر هوای ماکسیما

GL1368
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای ماکسیما
  • کد بهران فیلتر : GL1368
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 35
  • A 282
فیلتر هوای ماکسیما
فیلتر هوای ماکسیما