#

فیلتر هوای هیوندای Verna

GL1372
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای هیوندای Verna
  • کد بهران فیلتر : GL1372
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • A 248
  • B 168
فیلتر هوای هیوندای Verna
فیلتر هوای هیوندای Verna