#

فیلتر روغن هیوندای آزرا و سوناتا 3300

GE1105
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر روغن هیوندای آزرا و سوناتا 3300
 • کد بهران فیلتر : GE1105
 • نوع محصول : فیلتر روغن
 • شکل محصول : FilterElement
 • ابعاد
 • H 131
 • OD1 73
 • OD2 73
 • ID1 40/5
 • ID2 40.5
فیلتر روغن هیوندای آزرا و سوناتا 3300
فیلتر روغن هیوندای آزرا و سوناتا 3300