#

فیلتر آبگیر سوخت ثانویه هاروستر

GG2540
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر آبگیر سوخت ثانویه هاروستر
  • کد بهران فیلتر : GG2540
  • نوع محصول : فیلتر سوخت
  • شکل محصول : Spin-On
  • ابعاد
  • H 195
  • T 1”-14UNS
فیلتر آبگیر سوخت ثانویه هاروستر
فیلتر آبگیر سوخت ثانویه هاروستر