#

فیلتر روغن گیربکس دیفرانسیل کامیون اسکانیا R420, P340 – اتوبوس شهری و بین شهری اسکانیا

GS2235
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر روغن گیربکس دیفرانسیل کامیون اسکانیا R420, P340 – اتوبوس شهری و بین شهری اسکانیا
 • کد بهران فیلتر : GS2235
 • نوع محصول : فیلتر روغن
 • شکل محصول : Spin-On
 • ابعاد
 • H 114
 • D 93.5
 • T M23×1.5
 • G1 72.5
 • G2 64
 • NRV N
 • BV 2.2
فیلتر روغن گیربکس دیفرانسیل کامیون اسکانیا R420, P340 – اتوبوس شهری و بین شهری اسکانیا
فیلتر روغن گیربکس دیفرانسیل کامیون اسکانیا R420, P340 – اتوبوس شهری و بین شهری اسکانیا