#

فیلتر روغن کامیون دانگ فنگ (البرز) موتور کامینز

GS2236
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر روغن کامیون دانگ فنگ (البرز) موتور کامینز
 • کد بهران فیلتر : GS2236
 • نوع محصول : فیلتر روغن
 • شکل محصول : Spin-On
 • ابعاد
 • H 301
 • D 119
 • T 2 1/4-12 UNS-3B
 • G1 119
 • G2 98
 • NRV N
 • BV N
فیلتر روغن کامیون دانگ فنگ (البرز) موتور کامینز
فیلتر روغن کامیون دانگ فنگ (البرز) موتور کامینز