#

فیلتر آبگیر سوخت اولیه هاروستر

GG2539
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر آبگیر سوخت اولیه هاروستر
  • کد بهران فیلتر : GG2539
  • نوع محصول : فیلتر سوخت
  • شکل محصول : Spin-On
  • ابعاد
  • H 170
  • T 1”-14UNS
فیلتر آبگیر سوخت اولیه هاروستر
فیلتر آبگیر سوخت اولیه هاروستر