#

فیلتر آب موتور کمنز – وایت

GW0130
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر آب موتور کمنز – وایت
  • کد بهران فیلتر : GW0130
  • نوع محصول : سایر فیلترها
  • شکل محصول : Spin-On
  • ابعاد
  • H 135
  • T 11/16”-16UNF-2B
فیلتر آب موتور کمنز – وایت
فیلتر آب موتور کمنز – وایت