#

فیلتر هوای پیکان انژکتوری

GL1308
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر هوای پیکان انژکتوری
 • کد بهران فیلتر : GL1308
 • نوع محصول : فیلتر هوا
 • شکل محصول : Oval
 • ابعاد
 • H 183
 • OD1 129
 • OD2 129
 • ID2 0
 • OSD1 113
 • ISD1 83
فیلتر هوای پیکان انژکتوری
فیلتر هوای پیکان انژکتوری