#

فیلتر هوای کامیون کشنده نیسان دیزل T300

GD2469
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای کامیون کشنده نیسان دیزل T300
  • کد بهران فیلتر : GD2469
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Round
  • ابعاد
  • H 475.5
  • OD1 162
  • OD2 162
  • ID2 17.5
فیلتر هوای کامیون کشنده نیسان دیزل T300
فیلتر هوای کامیون کشنده نیسان دیزل T300