#

فیلتر هوای لیفان X60

GL1426
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای لیفان X60
  • کد بهران فیلتر : GL1426
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 40
  • A 223
  • B 219
فیلتر هوای لیفان X60
فیلتر هوای لیفان X60