#

فیلتر هوای لیفان X50

GL1440
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای لیفان X50
  • کد بهران فیلتر : GL1440
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 51
  • A 242
  • B 170
فیلتر هوای لیفان X50
فیلتر هوای لیفان X50