#

فیلتر هوای تویوتا RAV4- تویوتا کمری هیبرید- لکسوسLS460

GL1444
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هوای تویوتا RAV4- تویوتا کمری هیبرید- لکسوسLS460
  • کد بهران فیلتر : GL1444
  • نوع محصول : فیلتر هوا
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 33
  • A 268
  • B 181
فیلتر هوای تویوتا RAV4- تویوتا کمری هیبرید- لکسوسLS460
فیلتر هوای تویوتا RAV4- تویوتا کمری هیبرید- لکسوسLS460