#

فیلتر هواي کابین رنو ساندرو- داستر

GL1448
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر هواي کابین رنو ساندرو- داستر
  • کد بهران فیلتر : GL1448
  • نوع محصول : فیلتر کابین
  • شکل محصول : Flat
  • ابعاد
  • H 43
  • A 226
  • B 189
فیلتر هواي کابین رنو ساندرو- داستر
فیلتر هواي کابین رنو ساندرو- داستر