#

فیلتر سوخت ميني بوس هيـونداي

GG2508
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر سوخت ميني بوس هيـونداي
  • کد بهران فیلتر : GG2508
  • نوع محصول : فیلتر سوخت
  • شکل محصول : Spin-On
  • ابعاد
  • H 82.5
  • T M20×1.5
فیلتر سوخت ميني بوس هيـونداي
فیلتر سوخت ميني بوس هيـونداي