#

فیلتر سوخت ميني بوس بنز 309 و 508- خاور

GG0504
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر سوخت ميني بوس بنز 309 و 508- خاور
  • کد بهران فیلتر : GG0504
  • نوع محصول : فیلتر سوخت
  • شکل محصول : FilterElement
  • ابعاد
  • H 110
  • OD1 65
  • OD2 65
  • ID2 13.4
فیلتر سوخت ميني بوس بنز 309 و 508- خاور
فیلتر سوخت ميني بوس بنز 309 و 508- خاور