#

فیلتر روغن پیــکان- ROA- RD-پیکان وانت (طرح قدیم)

GS1101/99
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر روغن پیــکان- ROA- RD-پیکان وانت (طرح قدیم)
 • کد بهران فیلتر : GS1101/99
 • نوع محصول : فیلتر روغن
 • شکل محصول : Spin-On
 • ابعاد
 • H 97
 • T 3/4"-16UNF
 • G2 64
 • NRV Y
 • BV 1
فیلتر روغن پیــکان- ROA- RD-پیکان وانت (طرح قدیم)
فیلتر روغن پیــکان- ROA- RD-پیکان وانت (طرح قدیم)