#

فیلتر روغن لندرور- دويتس (كوتاه)

GS1112
 • شرح محصول
 • نام محصول : فیلتر روغن لندرور- دويتس (كوتاه)
 • کد بهران فیلتر : GS1112
 • نوع محصول : فیلتر روغن
 • شکل محصول : Spin-On
 • ابعاد
 • H 141
 • T 1"-12UNF
 • G2 64
 • NRV Y
 • BV 1
فیلتر روغن لندرور- دويتس (كوتاه)
فیلتر روغن لندرور- دويتس (كوتاه)