#

فیلتر آبگیر سوخت اتوبوس بنز C457

GG2509
  • شرح محصول
  • نام محصول : فیلتر آبگیر سوخت اتوبوس بنز C457
  • کد بهران فیلتر : GG2509
  • نوع محصول : فیلتر سوخت
  • شکل محصول : Spin-On
  • ابعاد
  • H 208.5
  • T 1”-12UNF
فیلتر آبگیر سوخت اتوبوس بنز C457
فیلتر آبگیر سوخت اتوبوس بنز C457